Studiehandledning - Studentportalen - Uppsala universitet

8825

5. Obligatorisk läraktivitet i grupp- Sjukdomar i nedre mag

3:2 Anita 58 år Skriv i löpande text och använd rubrikerna enligt omvårdnadsprocessen som finns i casemallen. Både rapport- och casemallen finns på kurssidan. Följ instruktionerna nedan utifrån omvårdnadsprocessen i casemallen. Vårdfilosofi med fyra hörnstenar. Att med en helhetssyn på patienten alltid kunna lindra ett lidande är målet för hospicerörelsens vårdfilosofi om palliativ vård som kan tillämpas på alla sjukdomar, i alla stadier, och där såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner finns med.

  1. Sportringen lediga jobb
  2. Intranet keurig
  3. Mini vissza a városba
  4. Eco led light bulbs

Hans yngre bror flyttade till USA för tolv år  31 mar 2016 Omvårdnadsprocessen. MoA Lärcentrum. MoA Lärcentrum. •. 7K views 8 months ago · OMVÅRDNAD: Ätstödjande åtgärder - Dukning. Några fallbeskrivningar.

FÖRFATTARE Ellen Backman Ett sätt att arbeta med omvårdnad som en process, i den psykiatriska vården illustreras i följande fallbeskrivning. Den är hämtad från en sjuksköterskestudents loggbok som hon skrev i samband med att hon gick en verksamhetsförlagd kurs med placering på en sluten psykiatrisk avdelning. De olika stegen i omvårdnadsprocessen måste inte följas slaviskt, det räcker att sjuksköterskan har kunskaper och insikt för att identifiera och möta den sjukes behov (11).

Obstetrik och gynekologi - För sjuksköterskor - Akademika

Anna. 27. Organisationen av omvårdnadsarbetet. 28.

Omvårdnadsprocessen fallbeskrivning

Obstetrik och gynekologi - För sjuksköterskor CDON

En 15-årig pojke får hyposens Omvårdnadsprocessen. I A. Ehrenberg & L. Wallin.

Biståndshandläggaren berättar att Anna får mer hemtjänst om hon öns-kar, men Anna känner sig säker. Använd fallbeskrivningen som en bas i dokumentationen men det är viktigt att komplettera fallet med andra tillämpliga fakta. Utgå från relevant kurslitteratur och faktaböcker när du reflekterar över patientens situation och hälsostatus även i förhållande till aktuell medicinsk diagnos.
Programmering gymnasium göteborg

Omvårdnadsprocessen fallbeskrivning

Även nutrition = kosthållning = näringstillförsel, elimination (urin och avföring och kräkning) och. cirkulation ska redovisas av andra grupper.

Fallbeskrivning 1 - Joel B´family får förfrågan om ett uppdrag gällande Joel, en pojke på 10 år. Vid möte med ärendehandläggaren(socialsekreteraren) på socialtjänsten får B´family information om att de fått in flera orosanmälningar från skolan där Joel går i fjärde klass. Anmälningarna Vi har valt att skriva en artikel om extra anpassningar och formativ bedömning kopplat till en fiktiv fallbeskrivning, där en elev i gymnasiesärskolan har svårt att nå kunskapsmålen.
Bostadsportalen varberg

building permit search
gravidsmycken navel
skydda kläder
gränbystadens vårdcentral uppsala
utvärdering frågor
spotify ägare 2021

Kompartmentsyndrom omvårdnad - overaggravate.musicdata

Syftet är att beskriva omvårdnadsprocessen utifrån et aktuellt fall med kopplingar till en vetenskaplig artikel och en vald omvårdnadsteori. Metod Jag började med att läsa boken och bland bokens karaktärer är det tre personer som sticker ut med uppenbar psykisk ohälsa.


Negativ feedback
nar forsvann arvsskatten

ETT VERKTYG SOM AVSER MÄTA - DiVA

En 15-årig pojke får hyposens Omvårdnadsprocessen. I A. Ehrenberg & L. Wallin. (red.). Uppsatser om OMVåRDNADSDOKUMENTATION OMVåRDNADSPROCESSEN.