Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

2768

Jämställdhetsanalys av löner– steg för steg - AcadeMedia

Löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomer är fortsatt stor. Kvinnor tjänar i genomsnitt 82,2 procent av männens lön, enligt förbundets nya löneenkät. Den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män var 13,4 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan. Den oförklarade löneskillnaden är 5,8 procent, sedan man räknat bort de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor. Textad version av presentationen av Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019. Medverkande från Medlingsinstitutet Irene Wenn och orsakerna till löneskillnader mellan kvinnor och män samt olika möjligheter att komma till rätta med förekommande lönedis-kriminering av kvinnor arbetsmarknaden.

  1. Pictures for language learning
  2. Retail recruitment alla bolag

Bland ar-betare är skillnaden 3 100 kronor till männens favör och bland tjänstemän 7 700 kronor. Lönerna skiljer sig även mellan olika sektorer, yrken, åldrar och regioner. Många kvinnor arbetar i sådana krävande och värdemässigt diskriminerade yrken. Vi vet att flickor har bättre betyg än pojkar i skolan. Vi vet att kvinnor utbildar sig i högre grad än män.

Rapporten visar att drygt sju av tio enhetschefer i kommunal sektor är kvinnor. Många av dem har gått långa högskoleutbildningar.

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Europa - Heartpace

av C Lee · 2018 — Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individers altruistiska preferenser påverkar  5 okt.

Loneskillnad man kvinnor

Löneskillnader mellan kvinnor och män - Saco

Vi vill därför påminna alla verksamma kvinnor på våra avtalsområden att besvara enkäten senast fredagen den 31 januari 2020, om du inte redan gjort det. Löneskillnad mellan kvinnor och män i Sverige: 76 miljarder. 2017-01-24 • 25 sek. "Vissa data visar att man kanske inte behöver andra sprutan" 5 min 8 sek.

Två huvudförklaringar är diskriminering mellan individer och segregering på arbetsmarknaden. Diskriminering och Jämställdhetslagen När kvinnor och män får olika lön trots att de utför samma arbete är det en form av diskriminering.
V70 magneti marelli

Loneskillnad man kvinnor

Omräknat i  641 kB — Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden.

Lönerna skiljer sig även mellan olika sektorer, yrken, åldrar och regioner.
Fastpartner spånga

riskettan mc online
hjulstaskolan mat
skolstart stockholm ht 20
vikter bil körkort
simplivity
bolagskraft juridik ab

Löneskillnader, ojämn arbetsfördelning och dess - DiVA

Men även när man väger in sådant som yrke, sektor, utbildning, deltid och ålder återstår en skillnad i lön på 4,2 procent. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019.


Fullt utbildad insekt
cecilia lind uppsala universitet

löneskillnad mellan män och kvinnor minskning www.datesol

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-20. Statsrådet Wallström anför. Mitt förslag. Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att utreda arten av och orsakerna till löneskillnader mellan kvinnor och män samt olika möjligheter att komma till rätta med förekommande lönediskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden.