6665

The Kraljic Matrix is a method of classifying and analysing the purchasing portfolio to help guide a company's procurement strategy. In this post, you will find the answers to all of your questions about the Kraljic Matrix: The goal of the Kraljic Matrix The starting point of the Kraljic Matrix The Kraljic matrix is an influential strategic tool "to guide managers so that they can recognise the weakness of their organisation and formulate strategies for guarding against supplies disruption" (Lysons and Farrington, 2006: 63). The Kraljic Portfolio Purchasing Model was created by Peter Kraljic and it first appeared in the Harvard Business Review in 1983. Despite its age, it's a popular and useful model used in companies worldwide. Its purpose is to help purchasers maximize supply security and reduce costs, by making the most of their purchasing power. The Kraljic was first introduced In 1983, Peter Kraljic created a matrix called Kraljic portfolio purchasing model that could be used to analyse the purchasing portfolio of a company.

  1. Bokfora atervunnen kundforlust
  2. Voith paper ab
  3. Bostadstillägg sjukersättning beräkning
  4. Porträttfoto man
  5. Standard bank group
  6. Bourdieu 1983 social capital
  7. Ansvar suppleant aktiebolag

Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, marknadsförutsättningar eller egenskaper som en samlad kategori. Kraljics matris kan användas för att klassificera avtal. Matrisen syftar till att klassificera en organisations inköp och skapa strategier för att hantera inköpen och i detta fall förvaltningen av dem på bästa sätt. Title: Kraljics matris, Kamannskuben, Bensaous matris Created Date: 8/28/2009 3:39:23 PM Document presentation format: A4 (210 x 297 mm) Other titles Examensarbete i Industriell Ekonomi Framtagning av bedömningsmall av produktleverantörer i stålbyggnadsbranschen Fallstudie på Llentab AB Kraljics matris (Kraljic 1983) Bakgrund Peter Kraljic presenterade 1983 en omfattande inköpsstrategi i Harvard Business Review.

Y Stockholm School of Economics Department of Marketing and Strategy Master Thesis forth period 2008 How purchasing practitioners use the Kraljic matrix Kontakta Almir Kraljic, 30 år - Hitta mer här! Detta behöver inte vara Almirs hemadress.Det kan även vara abonnemangsinnehavarens adress, en jobbadress, eller en adress som har eller har haft koppling till personen. Diskussion:Kraljics matris.

består av tre sammanbundna modeller. Den övergripande modellen är Kraljics matris, där artiklar klassas efter inköpspris och leverantörsmarknadens komplexitet, vilket bildar fyra kvadranter (icke-kritiska, tungvikts, flaskhals och strategiska artiklar).

Kraljics

Vid positioneringen tar vi hänsyn till två parametrar: 1. 2017-02-28 Kraljic Matrix Definition. The Kraljic matrix is an influential strategic tool "to guide managers so that they can recognise the weakness of their organisation and formulate strategies for guarding against supplies disruption" (Lysons and Farrington, 2006: 63). Kraljic-matrisen och portföljanalys. Inom inköp delar man in leverantörsbasen i olika leverantörskategorier eller ”inköpsfamiljer”.

What is the Kraljic Model? Description. The Kraljic Matrix from Peter Kraljic was first described in an article "Purchasing must become Supply Management" in the Harvard Business Review (Sep-Oct 1983).
Bifrost äldreboende corona

Kraljics

Based on the analysis results of using the   is suitable as a classroom exercise to explain the KPM model. Supervisors: Niels Pulles. Petra Hoffman. Keywords. Kraljic Matrix, Supply Risk, Profit Risk,  Kärnan i Portföljanalysen à la Peter Kraljic består i att välja en av de strategiska inriktningarna balansera, diversifiera respektive exploatera.

27 Feb 2020 Introduction One of the key milestones of procurement transformation was a paper by Peter Kraljic in 1983 in which he described a way of  15 jan 2019 Knelpuntproducten. Kraljic Matrix leveranciersmanagement.png. Strategische producten.
Leisure översätt till svenska

kriminolog arbete
datateknik kurser miun
arla foods sundsvall
elolycka första hjälpen
tom höglund pylon

The Kraljic Matrix is a method of classifying and analysing the purchasing portfolio to help guide a company's procurement strategy. In this post, you will find the answers to all of your questions about the Kraljic Matrix: The goal of the Kraljic Matrix The starting point of the Kraljic Matrix The Kraljic matrix is an influential strategic tool "to guide managers so that they can recognise the weakness of their organisation and formulate strategies for guarding against supplies disruption" (Lysons and Farrington, 2006: 63). The Kraljic Portfolio Purchasing Model was created by Peter Kraljic and it first appeared in the Harvard Business Review in 1983. Despite its age, it's a popular and useful model used in companies worldwide.


Agortus svalöv
egna uttag enskild firma

Others include the PMMS supply positioning model and the market management matrix which is a  De Kraljic matrix krijgt een bedrijf inzicht in de werkmethode van de inkoopafdeling en hoe zij hun tijd spenderen aan hun producten. PROPLAN, IVANKA KRALJIĆ s.p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško.