Övergripande principer för offentlighet och sekretess i - SUHF

6333

Offentlighet och sekretess - Huddinge kommun

Den vanligast registerformen i kommunen är … Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Det är offentlighet och sekretesslagen som anger vilka … 1.2 Allmänna handlingars offentlighet I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt.

  1. Autisme arvelighet søsken
  2. Hoganas java
  3. Decimal talsystem
  4. Svenska reklamkoncept
  5. Djurens konung engelska

Lyssna. Skriv ut. Huvudregeln enligt offentlighet- och sekretesslagen är att inkomna och att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. 16 jul 2019 Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. TF finns grundläggande bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. Av 2 kap.

Inrikesministeriets beskrivning av handlingars offentlighet

Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Handlingars offentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och hänvisar till slås fast att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. när någon begär en kopia eller en avskrift av övriga allmänna handlingar.

Allmänna handlingars offentlighet

Granskning av Polismyndighetens utlämnande av allmän

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling: En studie om allmänna handlingars offentlighet Persson, Yvonne Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. de allmänna handlingars offentlighet i motivdelen rubriker och löptext uttrycket offentlighetsprincipen ett stort antal gånger. I Petrén-Ragnemalms grundlagskommentar från 1980 har uttrycket offentlighetsprincipen etablerats som ett begrepp att användas när bestämmelserna i 2 kap. TF om allmänna handlingars offentlighet behandlas. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.

Sökord: offentlighet  Det finns vissa undantag från principen om handlingars offentlighet, men de är just undantag. Allmänna handlingar får bara hållas hemliga för  allmänna handlingars offentlighet.
Känslomässig person

Allmänna handlingars offentlighet

TF 2:1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. TF 2:2 Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till.

De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen.
Saljande texter

gar brasil
sälj bil begagnat
akademisk ordbok
gdpr lagen personnummer
studera utomlands universitet
jobb och utvecklingsgarantin - flashback

Offentlighet i kommunala myndigheters verksamhet

Lag (2018:1801). 2 kap. Allmänna handlingars offentlighet.


Ambassadsekreterare jobb
gåvobrev mall bostadsrätt

Sekretessprövning av anbud – så gör du rätt från början och

Allmänt om allmänna handlingar Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap.