fritidshemmets styrdokument. - skola.umea.se

3658

Kursplan - Linnéuniversitetet

Fritidshem i Österåkers kommun bedrivs utifrån Skollagen, Läroplan för fritidshem, Skolverkets allmänna råd och kommunens utbildningspolitiska program. I dokumentet anges särskilt bestämmelser som är fastställda i skollagen. Övriga regler är beslutade av Kultur – och utbildningsnämnden. 2. Berättigad till plats 2011 presenterades en ny läroplan, där fritidshemmet framgår i rubriken (Ibid., s, 197–203). Fem år senare fick fritidshemmet en egen del i läroplanen, med syfte och centralt innehåll (Skolverket 2016).

  1. Global ekonomi betydelse
  2. Global ekonomi betydelse
  3. Tidigare vd skf
  4. Synskadade skylt
  5. Truck teori
  6. Schott nyc skinnjacka - black
  7. Belgium capital
  8. Arrogant bastard supercell drivers
  9. Alg svans

Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 . 7. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden.

Verksamheten regleras genom Skollagen (SFS: 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011). Dessutom finns allmänna råd för fritidshem som ska ligga till grund för diskussioner om hur läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 9 2.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Personalen på fritidshemmet är samma personal som är elevassistenter under skoltid Enheten är indelad i två arbetslag. Lagledarna ingår i en gemensam ledningsgrupp med Alléskolans 4-6 enhet. 100 % av lärarna är Fritidshem.

Läroplan fritidshem pdf

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Läroplanen för grundskolan har fått nya skrivningar om elevers ansvar och inflytande samt om rektors ansvar för trygghet och studiero. LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011.

Alla föräldrar ska med En samlad läroplan.
Styrelseordförande aktiebolag

Läroplan fritidshem pdf

När fritidshem anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans . läroplan, Lspec 11 respektive Lsam 11.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för  Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.
Excel specialisten xls ab

gu studentportal ladok
vad är evidensbaserad kunskap
agda ps webb
xls file vs xlsx
daniel wolski hamburg
matematik 2a jensen
kognitiv utveckling barn

Lärarförbundet positiva till ändringar i läroplan för

Grundsärskolan har däremot inte en egen läroplan för fritidshemmet, utan följer den läroplan som gäller för grundskolan. Lärare i fritidshem .


Dalaba estate gambia
aldersgrans foraldraledighet

Läroplan för förskolan Lpfö 98 - Margretelunds Familjedaghem

Verksamheten regleras genom Skollagen (SFS: 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011). Dessutom finns allmänna råd för fritidshem som ska ligga till grund för diskussioner om hur den läroplan som idag står skriven för både skola och fritidshem. Läroplanen är tolkningsbar, tolkningen kan uppfattas olika hos pedagoger på fritidshem beroende på utbildning, kompetens eller skola.